festiwalowa broszura
big thin monogram of letter A and K

Festiwal Moralia

Identyfikacja wizualna wydarzenia

Moralia to festiwal filozoficzny, którego formuła opiera się na zagadnieniach etycznych. Oprawa festiwalu skupia się na graficznym dopowiadaniu komunikatu werbalnego. Każdy z elementów identyfikacji wykorzystuje do tego inne, adekwatne do własnego języka środki. Plakaty przedstawiają graficzne symbole odnoszące się do zamieszczonych dyskretnie na marginesie sentencji filozoficznych.

ksiazka festiwalowa ulotka festiwalowa ksiazka festiwalowa animacja festiwalowa plakaty

Słowa filozofów i przedstawienia graficzne wzajemnie się dopowiadają, wcześniej pozostawiając jednak odbiorcom przestrzeń do własnych przemyśleń. Etyka to bowiem nie tylko historia mędrców, ale codzienny obowiązek. Każdy sam musi wypełnić notatnik, znajdujący się na końcu festiwalowej broszury.

spis treści ksiazka festiwalowa ksiazka festiwalowa ksiazka festiwalowa plakaty